AZ | RU | EN

GÜNÜNÜZÜ BİR GÜNƏŞ PANELİ İLƏ İŞIQLANDIRAQ

GÜNƏŞ ENERJİ SİSTEMLƏRİ

“Universal Solution Engineering & Consalting” MMC bütün Azərbaycanda həm kommersiya, həm də yaşayış üçün günəş enerjisi həlləri təqdim edir.


HAQQIMIZDA

Bakıda yerləşən “Universal Solution Engineering & Consulting” MMC (USEC) fotovoltaik günəş panelləri ilə Günəş Elektrik Stansiyalarının (GES) satışını və quraşdırılmasını təmin edən şirkətdir.

“Universal Solution Engineering & Consulting” Elektrik enerjisinə ehtiyac duyulan hər sahə üçün Günəş Elektrik Stansiyalarına investisiya, texniki məsləhət, layihə dizaynı, sistem dizaynı, lisenziyalı və lisenziyasız elektrik stansiyalarının quraşdırılmasını təmin edirik. Bundan əlavə, istehsal qaydalarına uyğun olaraq planlaşdırma, layihələndirmə, tətbiq və quraşdırma sonrası texniki xidmət, təmir və servis xidmətləri göstəririk.

Elektrik enerjisindən istifadə edən bütün növ sənaye obyektlərinə, yaşayış sektoruna, elektrik avtomobilləri doldurma stansiyalarına, işıqlandırma, suvarma, təhlükəsizlik və kamera sistemlərinə alternativ GES həlləri təklif edirik. GES sistemləri dam örtüklərində, bina fasadlarında və torpaq səthində quraşdırılır.

Bu sistemlər üç növdə hazırlanır:
- Şəbəkəyə qoşulmuş (On-Grid) sistem
- Şəbəkədən kənar batareya ilə dəstəklənən (Off-Grid) sistem
- Həm enerji saxlayan, həm də şəbəkəyə enerji verən şəbəkəyə qoşulmuş (Hibrid) sistem


MİSSİYAMIZ

“Universal Solution Engineering & Consulting” MMC elektrik enerjisinə olan ehtiyacı Günəşdən qarşılayaraq gələcək nəsillərə yaşana bilən təbiət qoymağı hədəfləyir. USEC dürüst, etibarlı, prinsipial, keyfiyyətdə qənaət etməyən və müştəri məmnuniyyətini ön planda tutan bir anlayışla fəaliyyətini davam etdirir.


KEYFİYYƏT VƏ SERTİFİKAT

Türkiyədə illik istehsal gücü 40 MVt olan yüksək keyfiyyətli günəş panelləri istehsal edən strateji partnyorumuz Teknik Solar şirkətinin panellərindən istifadə edirik. Bu panellər:
CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2015 sertifikatlaşdırma uyğunluğu və standartlarına malikdir. Belə yüksək standart və normalarda istehsal olunan bu günəş panelləri 25 illik fəaliyyət zəmanətinə malikdir.

XİDMƏTLƏR


GÜNƏŞ ELEKTRİK STANSİYALARININ QURAŞDIRILMASI

Azərbaycanın hər yerində günəş panellərinin, günəş elektrik stansiyalarının, günəş enerjili işıqlanma avadanlıqlarının quraşdırılmasını həyata keçiririk.

Günəş panellərindən gələn elektrik enerjisinin miqdarı bir neçə amildən asılıdır. Onlardan biri günəş panellərinin düzgün quraşdırılmasıdır.

Günəş panellərinin səmərəliliyi quraşdırma zamanı nəzərə alına bilən üç əsas amildən təsirlənir:

• İstiqamət. Günəş panelini elə istiqamətləndirmək lazımdır ki, mümkün qədər çox günəş enerjisi panelin üzərinə düşsün. Adətən panellərin optimal istiqaməti cənuba doğrudur.

• Əymə bucağı. Panelin bərabər işıqlandırılması üçün düzgün meyl bucağını seçmək lazımdır. Günəş panelinin meylinin optimal bucağı ərazinin coğrafi eninə bərabər hesab olunur (Bakı üçün bu 40-41 dərəcədir).

• Quraşdırma üçün ixtisaslı, lakin az sayda işçi kifayətdir,

• Kölgələmə. Hətta kiçik kölgələr də panelin səmərəliliyini ciddi şəkildə azalda bilər. Ona görə də günəş panellərinin quraşdırılmasını elə həyata keçirmək vacibdir ki, ona yaxınlıqdakı binalardan, ağaclardan və digər obyektlərdən kölgə düşməsin.

Bu amillərin hamısı təxminidir. Bəzi hallarda, ərazi və kölgədən asılı olaraq, panellərin istiqamətini və meylini düzəltmək lazımdır.

Lazım gələrsə, şirkətimizin mütəxəssisləri günəş batareyasının quraşdırılacağı obyektin layihədən əvvəl yoxlanılmasını həyata keçirəcək və ətraflı təsnifat hazırlayacaqlar. Həmçinin, şirkətimiz günəş panellərinin quraşdırılması üzrə baş podratçı kimi çıxış edə bilər ki, bu da düzgün işin və avadanlıqların optimal səmərəliliyinin açarıdır.

Bu necə baş verir:

1. Şirkətimizin mütəxəssisləri ilə birlikdə Sizə lazım olan avadanlığın seçiminə qərar verirsiniz.

2. Quraşdırma şöbəsinin əməkdaşı avadanlıqların quraşdırılması üsullarını, vaxtını və dəyərini müəyyən etmək üçün sizinlə əlaqə saxlayacaq. (avadanlığın quraşdırılmasının orta qiyməti avadanlığın özünün dəyərinin 20-30%-ni təşkil edir) Lazım gələrsə, mütəxəssisimiz quraşdırma və istismara vermə xərclərinin daha dəqiq hesablanması üçün sizin obyektinizə baş çəkə bilər.(Gedişin qiyməti obyektinizin Bakı şəhərindən olan məsafəsindən asılıdır. Bakı şəhəri daxili mütəxəssilərimizin ziyarəti pulsuzdur.)

3. Avadanlıqların quraşdırılması ilə bağlı bütün məqamları razılaşdırdıqdan sonra avadanlığın dəyərini bizə ödəyirsiniz, bundan sonra mütəxəssislərimiz aldığınız avadanlığı vaxtında quraşdırıb işə salacaqlar.

Avadanlıqların quraşdırılması üçün lazım olan bütün konstruksiyaların istehsalı da şirkətimizin mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilir.

Azərbaycanın istənilən yerində quraşdırma mümkündür.

GÜNƏŞ MODULLARININ QURAŞDIRILMASI VARİANTLARIDAMDA

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

Damda günəş panellərinin yerləşdirilməsi:

• Panelləri yerləşdirmək üçün əlavə torpaq sahəsinə ehtiyac yoxdur

• Əlavə səs izolyasiyası və damın atmosfer yağıntılarından qorunması
TORPAQDA

Günəş modullarının yerləşdirilməsi də xüsusi dayaq strukturlarından istifadə etməklə birbaşa yerdə mümkündür. Panellərin bu şəkildə quraşdırılması və sonrakı istismar xərcləri, günəş modullarına daha asan çıxış sayəsində damın yerləşdirilməsi ilə müqayisədə daha az olacaq. Bununla belə, bu cür yerləşdirmə bir sahə tələb edir ki, bu da torpağın yüksək qiymətini nəzərə alaraq müəyyən bir məhdudiyyətə çevrilə bilər.

YAŞIL ENERJİ

Yaşıl tarif - günəş, külək, su və bioyanacaq kimi alternativ, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə etməklə vaxt vahidi üçün istehsal olunan bir kilovat elektrik enerjisinin dəyəridir.

Belə istehsalı stimullaşdıran enerjitəchizatı təşkilatları ilə təmsil olunan dövlət artıq istehsal olunan elektrik enerjisini xüsusi, "yaşıl tarif"lə alır.

Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən prioritet vəzifə olaraq irəli sürüldüyü və 2030-cu ilədək elektrik enerjisinin qoyuluş gücündə payının 30%-ə çatdırılmasının (hazırda 17% təşkil edir) hədəf kimi müəyyənləşdirildiyi nəzərə alınmaqla bu istiqamətdə bir çox işlər görülür. Bu sahədə ilk normativ sənədə kimi "Elekrtik enerjisi istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında" qanun layihəsi hazırlanıb, müvafiq prosedurdan sonra 31 may 2021-ci il tarixində Azərbaycanın Milli Məclisində üçüncü oxunuşda qəbul edilib. Qanunda sahənin inkişafına özəl, o cümlədən xarici investisiyaların cəlbi istiqamətində mexanizmlər nəzərdə tutulub ki, bunlardan biri bərpa olunan enerji hərraclarının təşkilidir. Bu istiqamətdə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının dəstəyi ilə "Azərbaycanda bərpa olunan enerji hərraclarının keçirilməsinə dəstək" layihəsi həyata keçirilir.

GÜNƏŞ ENERJİSİ

Azərbaycanın təbii iqlim şəraiti günəş enerjisindən istifadə etməklə elektrik və istilik enerjisinin istehsalını artırmağa geniş imkanlar açır. Belə ki, günəşli saatların miqdarı il ərzində ABŞ-da və Orta Asiya ölkələrində 2500—3000 saat Rusiyada 500-2000 saat, Azərbaycanda isə 2400—3200 saatdır.

Günəş enerjisindən istifadənin inkişafı Azərbaycanın bir çox rayonlarında enerji problemini qismən həll edə bilər. Son zamanlar dünyanın bir sıra qabaqcıl dövlətlərində Fotovodtaik Proqramının (FVP) geniş şəkildə tətbiq olunmasına başlanmışdır. Azərbaycanın bu Proqrama cəlb olunması regionda belə tip enerji sistemlərinin tətbiqində mühüm rol oynaya bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, günəş stansiyalarının effektivliyi ölkənin təbii iqlim şəraitindən və coğrafi mövqeyindən asılıdır. Belə ki, bir il ərzində 1m2 yer səthinə düşən günəş enerjisinin miqdarı ABŞ-da 1500-2000 kVts, Rusiyada 800-1600 kVts, Fransada 1200-1400 kVts, Çində 1800-2000 kVts və Azərbaycanda 1500-2000 kVts təşkil edir.

Göründüyü kimi, Azərbaycan ərazisinə düşən günəş şüalarının miqdarı digər ölkələrlə müqayisədə üstünlük təşkil edir ki, bu da günəş enerjisindən istifadənin tətbiqinə sərmayələrin cəlb edilməsinin səmərəlilik meyarlarından biri kimi qiymətləndirilə bilər.

Günəş Elektrik Stansiyalarının Üstünlükləri

Günəş Elektrik Stansiyası


Günəş Elektrik Stansiya növləri


Sistemin Əsası


Günəş Enerjili Aydınlatma


Günəş Elektrik Stansiyası avadanlıqları


ÜSTÜNLÜYÜMÜZ

BİZ XƏRİTƏDƏBİZ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ

| | | | |

 • Telefon
  +994 50 597 59 11
 • E-mail
  office@usec.az sales@usec.az
 • Ünvan
  Məmməd Araz 20 Bakı, Azərbaycan
 • Web
  www.usec.az