AZ | RU | EN

MƏHSULLAR

GÜNƏŞ İŞIQLANMA DƏSTLƏRİ

Off Grid 1.60 kWp AZ

MİNİ PAKET-1.6 kVt/gün

Off Grid 2.40 kWp AZ

MİNİ PAKET-2.4 kVt/gün

Off Grid 4 kWp

4 kVt/həftə

Off Grid 7.2 kWp

7.2 kVt/saat

Off Grid 10.8 kWp

10.8 kVt/saat